ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 20 เมษายน 2558
เบอร์ 0
3.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.30 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
2.30 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
4.90 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 20 เมษายน 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
20 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
19 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
18 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
17 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
16 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
15 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
14 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
13 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
12 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
11 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
10 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
9 เมษายน 2558 1.8 2.1 2.3 2.5 2.8 3.3 2 1.7 2.1 1.8 1.6 1
8 เมษายน 2558 2.2 1.7 2.7 3.2 2.3 2.1 1.8 1 1.5 2 4.9 1.3
7 เมษายน 2558 3.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1 3.1 2.2 1.3 2.3 3.3 2.2
6 เมษายน 2558 3.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1 3.1 2.2 1.3 2.3 3.3 2.2
5 เมษายน 2558 3.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1 3.1 2.2 1.3 2.3 3.3 2.2
4 เมษายน 2558 3.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1 3.1 2.2 1.3 2.3 3.3 2.2
3 เมษายน 2558 3.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1 3.1 2.2 1.3 2.3 3.3 2.2
2 เมษายน 2558 3.2 2.3 2.1 1.8 1.6 1 3.1 2.2 1.3 2.3 3.3 2.2
1 เมษายน 2558 2.6 2.2 1.5 2 4.9 1.3 2.3 2.2 1.7 - - -
31 มีนาคม 2558 3.3 2.2 1.9 1.2 1.4 1.7 - - - - - -
30 มีนาคม 2558 3.3 2.2 1.9 1.2 1.4 1.7 - - - - - -
29 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
28 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
27 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
26 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
25 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
24 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
23 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
22 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -
21 มีนาคม 2558 - - - 1.9 1.7 1.4 1.2 - - - - -