ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 20 ตุลาคม 2560
เบอร์ 0
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
1.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.20 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
5.60 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.20 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 20 ตุลาคม 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
20 ตุลาคม 2560 2.9 2.4 2.1 2 1.8 1.6 1.2 - 4 3.4 - -
19 ตุลาคม 2560 2.9 2.4 2.1 2 1.8 1.6 1.2 - 4 3.4 - -
18 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
17 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
16 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
15 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
14 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
13 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
12 ตุลาคม 2560 3.1 2.55 2.25 2.1 1.9 1.7 1.2 - - 3.4 - -
11 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
10 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
9 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
8 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
7 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
6 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
5 ตุลาคม 2560 3.2 2.65 2.35 2.2 2 1.8 1.2 - - 3.4 - -
4 ตุลาคม 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
3 ตุลาคม 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
2 ตุลาคม 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
1 ตุลาคม 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
30 กันยายน 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
29 กันยายน 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
28 กันยายน 2560 3.3 2.75 2.45 2.3 2.1 1.9 - - - - - -
27 กันยายน 2560 - 2.8 2.5 2.4 2.2 2 - - - - - -
26 กันยายน 2560 - 2.8 2.5 2.4 2.2 2 - - - - - -
25 กันยายน 2560 - 2.8 2.5 2.4 2.2 2 - - - - - -
24 กันยายน 2560 - 2.8 2.5 2.4 2.2 2 - - - - - -
23 กันยายน 2560 - 2.8 2.5 2.4 2.2 2 - - - - - -
22 กันยายน 2560 - 2.8 2.5 2.4 2.2 2 - - - - - -
21 กันยายน 2560 - - - - - - - - - - - -
20 กันยายน 2560 - - - - - - - - - - - -