ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
เบอร์ 0
3.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.65 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.20 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
2.50 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
5.60 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.10 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
21 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
20 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
19 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
18 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
17 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
16 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
15 สิงหาคม 2560 3.5 3.1 2.8 2.65 2.5 2.3 1.4 - - 3.2 - -
14 สิงหาคม 2560 3.5 3 2.7 2.55 2.4 2.1 1.4 - - 3.2 - -
13 สิงหาคม 2560 3.5 3 2.7 2.55 2.4 2.1 1.4 - - 3.2 - -
12 สิงหาคม 2560 3.5 3 2.7 2.55 2.4 2.1 1.4 - - 3.2 - -
11 สิงหาคม 2560 3.5 3 2.7 2.55 2.4 2.1 1.4 - - 3.2 - -
10 สิงหาคม 2560 3.5 3 2.7 2.55 2.4 2.1 1.4 - - 3.2 - -
9 สิงหาคม 2560 3.5 3 2.7 2.55 2.4 2.1 1.4 - - 3.2 - -
8 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
7 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
6 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
5 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
4 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
3 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
2 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
1 สิงหาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
31 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
30 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
29 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
28 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
27 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
26 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.3 2 - - - - - -
25 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 - - - - - - -
24 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 - - - - - - -
23 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 - - - - - - - - - -
22 กรกฎาคม 2560 3.5 2.9 - - - - - - - - - -