ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
เบอร์ 0
4.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
2.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.70 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.40 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
26 กรกฎาคม 2557 4 3.5 3.1 - - - 2 - 4.4 - 3 -
25 กรกฎาคม 2557 4 3.5 3.1 - - - 2 - 4.4 - 3 -
24 กรกฎาคม 2557 4 3.5 3.1 - - - 2 - 4.4 - 3 -
23 กรกฎาคม 2557 4 3.5 3.1 - - - 2 - 4.4 - 3 -
22 กรกฎาคม 2557 4 3.5 3.1 - - - 2 - 4.4 - 3 -
21 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
20 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
19 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
18 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
17 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
16 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
15 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
14 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
13 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
12 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
11 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
10 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
9 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
8 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
7 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
6 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
5 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
4 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
3 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
2 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
1 กรกฎาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
30 มิถุนายน 2557 - - - - - - - - - - - -
29 มิถุนายน 2557 - - - - - - - - - - - -
28 มิถุนายน 2557 - - - - - - - - - - - -
27 มิถุนายน 2557 - - - - - - - - - - - -
26 มิถุนายน 2557 - - - - - - - - - - - -