ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เบอร์ 0
3.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.90 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
5.40 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.00 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
25 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.4 2.1 1.5 - 3.9 3.4 - -
24 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.4 2.1 1.5 - 3.9 3.4 - -
23 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.4 2.1 1.5 - 3.9 3.4 - -
22 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.4 2.1 1.5 - 3.9 3.4 - -
21 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.3 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
20 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.3 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
19 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.3 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
18 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.3 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
17 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.3 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
16 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.3 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
15 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
14 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
13 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
12 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
11 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
10 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
9 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
8 พฤษภาคม 2560 3.6 3 2.7 2.5 2.2 2 1.5 - 3.9 3.4 - -
7 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
6 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
5 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
4 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
3 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
2 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
1 พฤษภาคม 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 1.4 - 3.8 3.3 - -
30 เมษายน 2560 - - - - - - - - - - - -
29 เมษายน 2560 - - - - - - - - - - - -
28 เมษายน 2560 - - - - - - - - - - - -
27 เมษายน 2560 - - - - - - - - - - - -
26 เมษายน 2560 - - - - - - - - - - - -
25 เมษายน 2560 - - - - - - - - - - - -