ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 25 สิงหาคม 2559
เบอร์ 0
3.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
3.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
3.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
2.20 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.30 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.70 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.30 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
25 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3.1 2.7 - - 4.3 3.7 - -
24 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3.1 2.7 - - 4.3 3.7 - -
23 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3.1 2.7 - - 4.3 3.7 - -
22 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3.1 2.7 - - 4.3 3.7 - -
21 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3 2.7 - - 4.3 3.7 - -
20 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3 2.7 - - 4.3 3.7 - -
19 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3 2.7 - - 4.3 3.7 - -
18 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3 2.7 - - 4.3 3.7 - -
17 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.3 3 2.7 - - - - - -
16 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
15 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
14 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
13 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
12 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
11 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
10 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
9 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
8 สิงหาคม 2559 3.9 3.6 3.4 3.25 3 2.7 - - - - - -
7 สิงหาคม 2559 3.9 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
6 สิงหาคม 2559 3.9 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
5 สิงหาคม 2559 3.9 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
4 สิงหาคม 2559 3.9 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
3 สิงหาคม 2559 3.9 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
2 สิงหาคม 2559 3.9 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
1 สิงหาคม 2559 3.8 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
31 กรกฎาคม 2559 3.8 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
30 กรกฎาคม 2559 3.8 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
29 กรกฎาคม 2559 3.8 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
28 กรกฎาคม 2559 3.8 3.5 3.3 - 2.9 - - - - - - -
27 กรกฎาคม 2559 3.8 3.5 3.3 - - - - - - - - -
26 กรกฎาคม 2559 - - - - - - - - - - - -