ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559
เบอร์ 0
3.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.90 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.00 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
6 พฤษภาคม 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
5 พฤษภาคม 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
4 พฤษภาคม 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
3 พฤษภาคม 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
2 พฤษภาคม 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
1 พฤษภาคม 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
30 เมษายน 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
29 เมษายน 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
28 เมษายน 2559 3.4 3 2.8 2.6 2.4 1.8 - - 3.9 3.4 - -
27 เมษายน 2559 3.4 3 2.7 2.5 2.3 1.6 - - - 3.3 - -
26 เมษายน 2559 3.4 3 2.7 2.5 2.3 1.6 - - - 3.3 - -
25 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
24 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
23 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
22 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
21 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
20 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
19 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
18 เมษายน 2559 3.3 2.9 2.7 2.5 2.3 - - - - - - -
17 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
16 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
15 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
14 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
13 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
12 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
11 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
10 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
9 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
8 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
7 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -
6 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -