ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เบอร์ 0
3.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.90 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.00 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
27 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
26 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
25 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
24 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
23 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
22 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
21 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.5 - 5
20 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
19 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.5 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
18 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.5 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
17 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.5 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
16 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.5 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
15 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.5 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
14 กุมภาพันธ์ 2560 3.1 2.5 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
13 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
12 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
11 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
10 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.2 2.1 2 1.9 1.6 - 3.9 3.6 - -
9 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
8 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
7 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
6 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
5 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
4 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
3 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
2 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
1 กุมภาพันธ์ 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
31 มกราคม 2560 3.2 2.55 2.4 2.3 2.2 2 1.6 - - - - -
30 มกราคม 2560 3.25 2.65 2.45 2.4 2.3 2.1 1.6 - - - - -
29 มกราคม 2560 - - - - - - - - - - - -
28 มกราคม 2560 - - - - - - - - - - - -