ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 31 มีนาคม 2560
เบอร์ 0
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
1.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
1.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
5.40 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
4.90 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 31 มีนาคม 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
31 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
30 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
29 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
28 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
27 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
26 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
25 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
24 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
23 มีนาคม 2560 - - 2 1.8 1.6 1.4 1 5.4 3.4 3 - 4.9
22 มีนาคม 2560 - - - - 1.8 1.6 - - 3.5 3.1 - 4.9
21 มีนาคม 2560 - - - - 1.8 1.6 - - 3.5 3.1 - 4.9
20 มีนาคม 2560 - - - - 1.8 1.6 - - 3.5 3.1 - 4.9
19 มีนาคม 2560 - - - - 1.8 1.6 - - 3.5 3.1 - 4.9
18 มีนาคม 2560 - - - - 1.8 1.6 - - 3.5 3.1 - 4.9
17 มีนาคม 2560 - - - - - - - - 3.6 3.2 - -
16 มีนาคม 2560 - - - - - - - - 3.6 3.2 - -
15 มีนาคม 2560 - - - - - - - - 3.6 3.2 - -
14 มีนาคม 2560 - - - - - - - - 3.6 3.2 - -
13 มีนาคม 2560 - - - - - - - - 3.6 3.2 - -
12 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
11 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
10 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
9 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
8 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
7 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
6 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
5 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
4 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
3 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
2 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
1 มีนาคม 2560 - - - - - - - - - - - -