ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 22 ตุลาคม 2559
เบอร์ 0
3.55 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.25 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.30 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.80 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.30 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 22 ตุลาคม 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
22 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
21 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
20 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
19 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
18 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
17 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
16 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
15 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
14 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
13 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
12 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
11 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
10 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
9 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
8 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
7 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
6 ตุลาคม 2559 3.55 3.25 3 2.8 2.6 2.2 1.6 - 4.3 3.8 - -
5 ตุลาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.3 1.8 - 4.3 3.8 - -
4 ตุลาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.3 1.8 - 4.3 3.8 - -
3 ตุลาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.3 1.8 - 4.3 3.8 - -
2 ตุลาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.3 1.8 - 4.3 3.8 - -
1 ตุลาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.3 1.8 - 4.3 3.8 - -
30 กันยายน 2559 3.7 3.4 3.2 3 2.8 2.4 1.8 - 4.3 3.7 - -
29 กันยายน 2559 3.7 3.4 3.2 3 2.8 2.4 1.8 - 4.3 3.7 - -
28 กันยายน 2559 3.7 3.4 3.2 3 2.8 2.4 1.8 - 4.3 3.7 - -
27 กันยายน 2559 3.7 3.4 3.2 3 2.8 2.4 1.8 - 4.3 3.7 - -
26 กันยายน 2559 - - - - - 2.4 - - 4.3 3.7 - -
25 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
24 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
23 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
22 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -