ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2557
เบอร์ 0
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.70 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.20 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.20 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
21 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
20 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
19 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
18 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
17 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
16 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
15 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
14 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
13 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
12 ธันวาคม 2557 3 2.6 2.3 2.2 2 1.7 3.7 2.7 1.8 3.3 5.2 3.8
11 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
10 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
9 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
8 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
7 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
6 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
5 ธันวาคม 2557 2.7 2.4 2.3 2.1 1.8 3.3 5.2 1.5 2.9 3.3 2.3 2.5
4 ธันวาคม 2557 2.4 2.6 2.9 3.3 2.3 2.5 2 - - - - -
3 ธันวาคม 2557 2.4 2.6 2.9 3.3 2.3 2.5 2 - - - - -
2 ธันวาคม 2557 2.4 2.6 2.9 3.3 2.3 2.5 2 - - - - -
1 ธันวาคม 2557 2.6 2.9 3.3 2.3 2.5 2 2.4 - - - - -
30 พฤศจิกายน 2557 2.6 2.9 3.3 2.3 2.5 2 2.4 - - - - -
29 พฤศจิกายน 2557 2.6 2.9 3.3 2.3 2.5 2 2.4 - - - - -
28 พฤศจิกายน 2557 - - - 2.5 2.4 2 - - - - - -
27 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -
26 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -
25 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -
24 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -
23 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -
22 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -
21 พฤศจิกายน 2557 - - - - - - - - - - - -