ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 3 สิงหาคม 2558
เบอร์ 0
3.55 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.05 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.85 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
4.90 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 3 สิงหาคม 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
3 สิงหาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
2 สิงหาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
1 สิงหาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
31 กรกฎาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
30 กรกฎาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
29 กรกฎาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
28 กรกฎาคม 2558 3.55 2.85 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.75 1.5 2.3 2.5 2.4
27 กรกฎาคม 2558 2.7 2.5 2.3 1.6 2.8 2.6 2.75 3.6 2.5 2.4 2.55 2.7
26 กรกฎาคม 2558 2.6 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.4 2.3 2 2.4 3
25 กรกฎาคม 2558 2.6 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.4 2.3 2 2.4 3
24 กรกฎาคม 2558 2.6 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.4 2.3 2 2.4 3
23 กรกฎาคม 2558 2.6 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.4 2.3 2 2.4 3
22 กรกฎาคม 2558 2.6 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.4 2.3 2 2.4 3
21 กรกฎาคม 2558 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.5 2.55 2 2.4 3 3.5
20 กรกฎาคม 2558 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.5 2.55 2 2.4 3 3.5
19 กรกฎาคม 2558 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.5 2.55 2 2.4 3 3.5
18 กรกฎาคม 2558 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.5 2.55 2 2.4 3 3.5
17 กรกฎาคม 2558 2.75 2.1 3.6 2.4 1.5 2.3 2.5 2.55 2 2.4 3 3.5
16 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
15 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
14 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
13 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
12 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
11 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
10 กรกฎาคม 2558 2.3 2.5 2.4 2.55 2.7 2.5 2.3 2.4 - - - -
9 กรกฎาคม 2558 2.55 2.7 2.5 2.3 2 2.4 3 - - - - -
8 กรกฎาคม 2558 2.5 2.3 2 2.4 3 3.5 - - - - - -
7 กรกฎาคม 2558 3.5 3 - 2.4 - - - - - - - -
6 กรกฎาคม 2558 3.5 3 - 2.4 - - - - - - - -
5 กรกฎาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
4 กรกฎาคม 2558 - - - - - - - - - - - -