ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
เบอร์ 0
3.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
2.50 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
5.60 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.10 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
26 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.7 - 5.6 4.1 - 2.5 5.1
25 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.7 - 5.6 4.1 - 2.5 5.1
24 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.7 - 5.6 4.1 - 2.5 5.1
23 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.7 - 5.6 4.1 - 2.5 5.1
22 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.1 1.7 - 5.6 4.1 - 2.5 5.1
21 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.7 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
20 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.7 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
19 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.7 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
18 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
17 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
16 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
15 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
14 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
13 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
12 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2 1.6 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
11 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
10 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
9 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
8 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
7 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
6 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
5 มิถุนายน 2560 3.5 2.9 2.6 2.4 2.2 1.9 - 5.6 4.1 - 2.7 5.1
4 มิถุนายน 2560 - - - - - 2 - - 4 - - 5.1
3 มิถุนายน 2560 - - - - - 2 - - 4 - - 5.1
2 มิถุนายน 2560 - - - - - 2 - - 4 - - 5.1
1 มิถุนายน 2560 - - - - - 2 - - 4 - - 5.1
31 พฤษภาคม 2560 - - - - - 2 - - 4 - - 5.1
30 พฤษภาคม 2560 - - - - - 2 - - 4 - - -
29 พฤษภาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
28 พฤษภาคม 2560 - - - - - - - - - - - -
27 พฤษภาคม 2560 - - - - - - - - - - - -