ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 7 มีนาคม 2558
เบอร์ 0
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.05 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
1.95 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.85 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.00 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 7 มีนาคม 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
7 มีนาคม 2558 1.95 2.05 2.2 2.4 1.85 2.15 2.05 2.5 2 2.1 3 2.6
6 มีนาคม 2558 1.95 2.05 2.2 2.4 1.85 2.15 2.05 2.5 2 2.1 3 2.6
5 มีนาคม 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
4 มีนาคม 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
3 มีนาคม 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
2 มีนาคม 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
1 มีนาคม 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
28 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
27 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
26 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
25 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
24 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
23 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
22 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
21 กุมภาพันธ์ 2558 2.05 1.95 2.5 2.9 2.3 2.2 2 3 2.1 1.5 3.4 3
20 กุมภาพันธ์ 2558 2.9 2.3 2.2 2 2.1 3 2.6 2.3 3 0 2.2 2.45
19 กุมภาพันธ์ 2558 2.9 2.3 2.2 2 2.1 3 2.6 2.3 3 0 2.2 2.45
18 กุมภาพันธ์ 2558 2.9 2.3 2.2 2 2.1 3 2.6 2.3 3 0 2.2 2.45
17 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
16 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
15 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
14 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
13 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
12 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
11 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
10 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
9 กุมภาพันธ์ 2558 2.6 2.4 2.3 2.1 1.5 3.4 3 2.2 2.35 2.25 2.15 1.6
8 กุมภาพันธ์ 2558 3.05 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 1.6 - - - - -
7 กุมภาพันธ์ 2558 3.05 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 1.6 - - - - -
6 กุมภาพันธ์ 2558 3.05 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 1.6 - - - - -
5 กุมภาพันธ์ 2558 - - - - - - - - - - - -