ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 25 กันยายน 2559
เบอร์ 0
3.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
3.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
2.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.30 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 25 กันยายน 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
25 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
24 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
23 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
22 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
21 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
20 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
19 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
18 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
17 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
16 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
15 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.6 2 - 4.1 3.6 - -
14 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.2 3 2.6 - - 4.1 3.6 - -
13 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.2 3 2.6 - - 4.1 3.6 - -
12 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.2 3 2.6 - - 4.1 3.6 - -
11 กันยายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.2 3 2.6 - - 4.1 3.6 - -
10 กันยายน 2559 3.8 3.55 3.35 3.2 3 - - - 4.1 3.6 - -
9 กันยายน 2559 3.8 3.55 3.35 3.2 3 - - - 4.1 3.6 - -
8 กันยายน 2559 3.8 3.55 3.35 3.2 3 - - - - - - -
7 กันยายน 2559 3.8 3.55 3.35 3.2 3 - - - - - - -
6 กันยายน 2559 - - 3.35 3.2 3 - - - - - - -
5 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
4 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
3 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
2 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
1 กันยายน 2559 - - - - - - - - - - - -
31 สิงหาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
30 สิงหาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
29 สิงหาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
28 สิงหาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
27 สิงหาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
26 สิงหาคม 2559 - - - - - - - - - - - -