ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เบอร์ 0
3.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.55 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
4.90 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
22 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
21 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
20 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
19 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
18 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
17 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
16 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
15 พฤษภาคม 2558 2 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 3.4 - - - -
14 พฤษภาคม 2558 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 2.5 2.4 - - - -
13 พฤษภาคม 2558 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 2.5 2.4 - - - -
12 พฤษภาคม 2558 2.55 0 3.5 3.4 2.3 2.8 2.5 2.4 - - - -
11 พฤษภาคม 2558 3.5 3.4 2.3 2.8 2.5 3.4 2.4 2.9 - - - -
10 พฤษภาคม 2558 2.3 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - -
9 พฤษภาคม 2558 2.3 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - -
8 พฤษภาคม 2558 2.3 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - -
7 พฤษภาคม 2558 2.3 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - -
6 พฤษภาคม 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
5 พฤษภาคม 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
4 พฤษภาคม 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
3 พฤษภาคม 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
2 พฤษภาคม 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
1 พฤษภาคม 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
30 เมษายน 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
29 เมษายน 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
28 เมษายน 2558 2.8 2.5 3.4 2.4 2.6 2.9 - - - - - -
27 เมษายน 2558 - 2.9 2.6 2.4 - - - - 3.4 - - -
26 เมษายน 2558 - 2.9 2.6 2.4 - - - - 3.4 - - -
25 เมษายน 2558 - 2.9 2.6 2.4 - - - - 3.4 - - -
24 เมษายน 2558 - 2.9 2.6 2.4 - - - - 3.4 - - -
23 เมษายน 2558 - - - - - - - - - - - -
22 เมษายน 2558 - - - - - - - - - - - -