ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2559
เบอร์ 0
3.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.25 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
3.15 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
2.20 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.20 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.30 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
30 มิถุนายน 2559 3.7 3.4 3.25 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
29 มิถุนายน 2559 3.7 3.4 3.25 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
28 มิถุนายน 2559 3.7 3.4 3.25 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
27 มิถุนายน 2559 3.7 3.4 3.25 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
26 มิถุนายน 2559 3.7 3.4 3.25 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
25 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
24 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
23 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 2.2 - 4.2 3.5 - 5.3
22 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
21 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
20 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
19 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
18 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
17 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
16 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
15 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.3 3.6 - 5.3
14 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.2 3.6 - 5.3
13 มิถุนายน 2559 3.8 3.5 3.3 3.15 3 2.7 - - 4.2 3.6 - 5.3
12 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
11 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
10 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
9 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
8 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
7 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
6 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
5 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
4 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
3 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - 5.3
2 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - -
1 มิถุนายน 2559 - - - - - - - - - - - -
31 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -