ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 25 เมษายน 2557
เบอร์ 0
3.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.80 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.40 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 25 เมษายน 2557
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
25 เมษายน 2557 2.9 3 3.2 3.6 2.2 3.5 2.7 2.2 3.1 2.8 2.6 2.3
24 เมษายน 2557 2.7 2.5 2.2 1.8 4.1 3.5 3.1 2.6 4 3.4 2.95 2.7
23 เมษายน 2557 3.1 2.8 2.6 2.3 2 1.5 4 2.95 2 1.8 - -
22 เมษายน 2557 3.1 2.8 2.6 2.3 2 1.5 4 2.95 2 1.8 - -
21 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
20 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
19 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
18 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
17 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
16 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
15 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
14 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
13 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
12 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
11 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
10 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
9 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
8 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
7 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
6 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
5 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
4 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
3 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
2 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
1 เมษายน 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
31 มีนาคม 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
30 มีนาคม 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
29 มีนาคม 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
28 มีนาคม 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
27 มีนาคม 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -
26 มีนาคม 2557 3.4 2.95 2.7 2.6 2.2 2 1.8 - - - - -