ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
เบอร์ 0
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.00 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
1.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
5.60 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.00 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2560
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
0 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
16 ธันวาคม 2560 2.9 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.4 - 3.6 3.1 - 5
15 ธันวาคม 2560 2.9 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.3 - 3.6 3.1 - 5
14 ธันวาคม 2560 2.9 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.3 - 3.6 3.1 - 5
13 ธันวาคม 2560 2.9 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.3 - 3.6 3.1 - 5
12 ธันวาคม 2560 2.9 2.4 2.2 2.1 2 1.9 1.3 - 3.6 3.1 - 5
11 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.25 2.15 2.05 1.95 1.4 - 3.6 3.2 - 4.9
10 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.25 2.15 2.05 1.95 1.4 - 3.6 3.2 - 4.9
9 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.25 2.15 2.05 1.95 1.4 - 3.6 3.2 - 4.9
8 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.25 2.15 2.05 1.95 1.4 - 3.6 3.2 - 4.9
7 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.25 2.15 2.05 1.95 1.4 - 3.7 3.2 - 5.1
6 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.25 2.15 2.05 1.95 1.4 - 3.7 3.2 - 5.1
5 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
4 ธันวาคม 2560 2.9 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
3 ธันวาคม 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
2 ธันวาคม 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
1 ธันวาคม 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
30 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
29 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
28 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
27 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
26 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
25 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
24 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
23 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
22 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
21 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
20 พฤศจิกายน 2560 3 2.5 2.3 2.2 2.15 2.05 1.3 - 3.8 3.2 - 5.1
19 พฤศจิกายน 2560 3.1 2.55 2.35 2.25 2.15 - - - - - - -
18 พฤศจิกายน 2560 3.1 2.55 2.35 2.25 2.15 - - - - - - -
17 พฤศจิกายน 2560 3.1 2.55 2.35 2.25 2.15 - - - - - - -
16 พฤศจิกายน 2560 - - - - - - - - - - - -