ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 1 กันยายน 2557
เบอร์ 0
3.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
3.10 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
2.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.40 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.40 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 1 กันยายน 2557
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
1 กันยายน 2557 3.9 3.5 3.5 3.1 2.9 2.6 2 4.15 2.9 2.4 3.1 2.2
31 สิงหาคม 2557 3.9 3.5 3.5 3.1 2.9 2.6 2 4.15 2.9 2.4 3.1 2.2
30 สิงหาคม 2557 3.9 3.5 3.5 3.1 2.9 2.6 2 4.15 2.9 2.4 3.1 2.2
29 สิงหาคม 2557 3.9 3.5 3.5 3.1 2.9 2.6 2 4.15 2.9 2.4 3.1 2.2
28 สิงหาคม 2557 3.9 3.5 3.5 3.1 2.9 2.6 2 4.15 2.9 2.4 3.1 2.2
27 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
26 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
25 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
24 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
23 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
22 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
21 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
20 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
19 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
18 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
17 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
16 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
15 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
14 สิงหาคม 2557 4.15 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 3.2 - - - -
13 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
12 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
11 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
10 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
9 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
8 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
7 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
6 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
5 สิงหาคม 2557 3.65 3.4 3.3 2.9 2.4 3.1 2.2 2.9 - - - -
4 สิงหาคม 2557 - - - 3.2 2.9 2.7 2.2 - - - - -
3 สิงหาคม 2557 - - - 3.2 2.9 2.7 2.2 - - - - -
2 สิงหาคม 2557 - - - 3.2 2.9 2.7 2.2 - - - - -