ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 25 มกราคม 2558
เบอร์ 0
3.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.55 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.45 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
3.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.00 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 25 มกราคม 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
25 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
24 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
23 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
22 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
21 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
20 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
19 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
18 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
17 มกราคม 2558 3.1 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.4 3 3.5 - -
16 มกราคม 2558 2.2 2.3 2.45 2.55 3.2 2.8 2.5 2.2 3.5 - - -
15 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
14 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
13 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
12 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
11 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
10 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
9 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
8 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
7 มกราคม 2558 2.8 2.5 2.4 2.2 2 1.8 3 - - - - -
6 มกราคม 2558 - - - - - 1.8 - - 3.5 3 - -
5 มกราคม 2558 - - - - - 1.8 - - 3.5 3 - -
4 มกราคม 2558 - - - - - - - - - - - -
3 มกราคม 2558 - - - - - - - - - - - -
2 มกราคม 2558 - - - - - - - - - - - -
1 มกราคม 2558 - - - - - - - - - - - -
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
30 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
29 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
28 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
27 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - - - -
26 ธันวาคม 2557 - - - - - - - - - - - -