ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
เบอร์ 0
3.35 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.55 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.45 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.90 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.90 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.10 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
9 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
8 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
7 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
6 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
5 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
4 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
3 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
2 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
1 กุมภาพันธ์ 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
31 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
30 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
29 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
28 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
27 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
26 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
25 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
24 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
23 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
22 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
21 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
20 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
19 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
18 มกราคม 2559 2.55 2.6 2.7 2.9 3.35 3.9 3.5 - - - - -
17 มกราคม 2559 - - - - - - - - 3.9 3.5 - -
16 มกราคม 2559 - - - - - - - - 3.9 3.5 - -
15 มกราคม 2559 - - - - - - - - 3.9 3.5 - -
14 มกราคม 2559 - - - - - - - - 3.9 3.5 - -
13 มกราคม 2559 - - - - - - - - - - - -
12 มกราคม 2559 - - - - - - - - - - - -
11 มกราคม 2559 - - - - - - - - - - - -
10 มกราคม 2559 - - - - - - - - - - - -