ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 29 สิงหาคม 2558
เบอร์ 0
3.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.25 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.05 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.80 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.80 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.20 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 29 สิงหาคม 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
29 สิงหาคม 2558 3.6 4 3.7 3.25 3.05 2.9 2.8 3.9 3.6 3.7 3.2 3
28 สิงหาคม 2558 3.6 4 3.7 3.25 3.05 2.9 2.8 3.9 3.6 3.7 3.2 3
27 สิงหาคม 2558 3.6 4 3.7 3.25 3.05 2.9 2.8 3.9 3.6 3.7 3.2 3
26 สิงหาคม 2558 3.6 4 3.7 3.25 3.05 2.9 2.8 3.9 3.6 3.7 3.2 3
25 สิงหาคม 2558 3.6 4 3.7 3.25 3.05 2.9 2.8 3.9 3.6 3.7 3.2 3
24 สิงหาคม 2558 3.6 4 3.7 3.25 3.05 2.9 2.8 3.9 3.6 3.7 3.2 3
23 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
22 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
21 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
20 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
19 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
18 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
17 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
16 สิงหาคม 2558 3.25 3.05 2.9 2.8 2.6 3.9 3.5 3.8 3 2.8 2.7 2.5
15 สิงหาคม 2558 3.6 3.7 3.2 3 2.8 2.7 2.5 3.6 3.7 3.1 3.2 -
14 สิงหาคม 2558 3.6 3.7 3.2 3 2.8 2.7 2.5 3.6 3.7 3.1 3.2 -
13 สิงหาคม 2558 3.7 3.2 3 2.8 2.7 2.5 1.8 2.9 3.1 3.2 - -
12 สิงหาคม 2558 3.2 3 2.8 2.7 2.5 1.8 3.6 2.6 3.2 - - -
11 สิงหาคม 2558 3.2 3 2.8 2.7 2.5 1.8 3.6 2.6 3.2 - - -
10 สิงหาคม 2558 3.2 3 2.8 2.7 2.5 1.8 3.6 2.6 3.2 - - -
9 สิงหาคม 2558 3.2 3 2.8 2.7 2.5 1.8 3.6 2.6 3.2 - - -
8 สิงหาคม 2558 3.6 3.1 2.9 - 2.6 2.4 - - 3.7 3.2 - -
7 สิงหาคม 2558 3.6 3.1 2.9 - 2.6 2.4 - - 3.7 3.2 - -
6 สิงหาคม 2558 3.6 3.1 2.9 - 2.6 2.4 - - 3.7 3.2 - -
5 สิงหาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
4 สิงหาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
3 สิงหาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
2 สิงหาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
1 สิงหาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
31 กรกฎาคม 2558 - - - - - - - - - - - -
30 กรกฎาคม 2558 - - - - - - - - - - - -