ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เบอร์ 0
3.30 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
2.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
2.60 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
1.80 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
3.90 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.60 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.20 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
27 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
26 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
25 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
24 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
23 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
22 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
21 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
20 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
19 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
18 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
17 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
16 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
15 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
14 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
13 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
12 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
11 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
10 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
9 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
8 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
7 พฤศจิกายน 2558 2.5 - - - - - - - - - - -
6 พฤศจิกายน 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
5 พฤศจิกายน 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
4 พฤศจิกายน 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
3 พฤศจิกายน 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
2 พฤศจิกายน 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
1 พฤศจิกายน 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
31 ตุลาคม 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
30 ตุลาคม 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
29 ตุลาคม 2558 - - - - 2.5 - - - - - - -
28 ตุลาคม 2558 - - - - - - - - - - - -