ประพันธ์ฟาร์ม จำหน่ายไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ราคาปลีกและส่ง

อัพเดทราคาไข่ไก่ทุกวัน ไข่ใหม่สด ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา ต้องมาซื้อที่เรา

สนใจติดต่อ 089-882-9944, 081-987-7291

ราคาไข่ไก่วันนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เบอร์ 0
3.70 บาท/ฟอง
เบอร์ 1
3.40 บาท/ฟอง
เบอร์ 2
3.20 บาท/ฟอง
เบอร์ 3
3.05 บาท/ฟอง
เบอร์ 4
2.90 บาท/ฟอง
เบอร์ 5
2.50 บาท/ฟอง
เบอร์ 6
2.00 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดใหญ่
4.10 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดกลาง
3.50 บาท/ฟอง
ไข่เป็ดเล็ก
0.00 บาท/ฟอง
ไข่เยี่ยวม้า
6.00 บาท/ฟอง
ไข่เค็ม
5.10 บาท/ฟอง

ราคาข้าวสาร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
ข้าวหอมมะลิตราส้มโอ
40 บาท/กก.

ราคาไข่ย้อนหลัง

ประจำวันที่ เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 ไข่เยี่ยวม้า ไข่เป็ดใหญ่ ไข่เป็ดกลาง ไข่เป็ดเล็ก ไข่เค็ม
30 พฤษภาคม 2559 3.7 3.4 3.2 3.05 2.9 2.5 2 - 4.1 3.5 - 5.1
29 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
28 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
27 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
26 พฤษภาคม 2559 3.7 3.4 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
25 พฤษภาคม 2559 3.7 3.3 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
24 พฤษภาคม 2559 3.7 3.3 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
23 พฤษภาคม 2559 3.7 3.3 3.1 2.9 2.7 2.2 1.8 - 4.1 3.5 - 5.1
22 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3 2.8 2.6 2.1 - - 4.1 3.6 - 5.1
21 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3 2.8 2.6 2.1 - - 4.1 3.6 - 5.1
20 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3 2.8 2.6 2.1 - - 4.1 3.6 - 5.1
19 พฤษภาคม 2559 3.6 3.3 3 2.8 2.6 2.1 - - 4.1 3.6 - 5.1
18 พฤษภาคม 2559 3.6 3.2 3 2.8 2.5 2 - - 4.1 3.6 - 5.1
17 พฤษภาคม 2559 3.6 3.2 3 2.8 2.5 2 - - 4.1 3.6 - 5.1
16 พฤษภาคม 2559 3.6 3.2 3 2.8 2.5 2 - - 4.1 3.6 - 5.1
15 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
14 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
13 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
12 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
11 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
10 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
9 พฤษภาคม 2559 3.5 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 - - 4 3.5 - -
8 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
7 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
6 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
5 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
4 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
3 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
2 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
1 พฤษภาคม 2559 - - - - - - - - - - - -
30 เมษายน 2559 - - - - - - - - - - - -